Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-10-2008 Chỉ thị số 23/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. 
18-09-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013. 
04-09-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế. 
04-09-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. 
04-09-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin. 
04-09-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý du lịch. 
04-09-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ. 
04-09-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 
04-09-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước thị xã La Gi. 
03-09-2008 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc kiểm tra, chấn chỉnh tình hình tuyển sinh học sinh đầu cấp tiểu học và đầu cấp trung học cơ sở; tình hình thực hiện thu các khoản ngoài học phí tại các trường công lập. 
08-08-2008 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. 
17-06-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2008 cho phường Phước Hội và xã Tân Bình. 
03-06-2008 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước. 
02-06-2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. 
05-05-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện. 
02-05-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão thị xã La Gi. 
09-04-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc triển khai sản xuất vụ Hè thu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi năm 2008. 
03-03-2008 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tổ chức Hội thao quốc phòng năm 2008. 
26-02-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Tiến đến năm 2020. 
26-02-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Phước đến năm 2020. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,814,414 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner