Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-10-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Bắc Bình. 
14-08-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 
14-08-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Phòng Nội vụ huyện Bắc Bình. 
27-06-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Bắc Bình. 
19-06-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy định về quy trình xét, công nhận sáng kiến thuộc huyện Bắc Bình. 
06-06-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch khu vực trung tâm huyện Bắc Bình, trung tâm thị trấn Lương Sơn và các điểm dân cư nông thôn tập trung trên địa bàn huyện. 
01-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành các Chương trình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008. 
02-11-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành phương án quy hoạch mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010. 
03-10-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Đề án phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện Bắc Bình đến năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,814,611 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner