Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 181 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-11-2008 Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
24-11-2008 Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
19-11-2008 Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách khuyến khích nghỉ việc theo Quyết định số 42/2004/QĐ-UBBT ngày 26/5/2004 và Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh. 
14-11-2008 Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận. 
14-11-2008 Quyết định số 98/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
13-11-2008 Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận. 
12-11-2008 Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Phan Thiết. 
11-11-2008 Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung Quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của UBND tỉnh. 
31-10-2008 Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
31-10-2008 Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã, miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
31-10-2008 Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng Phí sử dụng cầu, đường bộ Phú Hài, tuyến đường Phan Thiết - Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 
31-10-2008 Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
24-10-2008 Quyết định số 2912/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt dự toán kinh phí cấp bù thủy lợi phí được miễn năm 2008. 
21-10-2008 Quyết định số 2882/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xác định diện tích miễn thủy lợi phí năm 2008 theo Nghị định số 154/2007/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
20-10-2008 Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
15-10-2008 Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và chi tổ chức các lớp phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
15-10-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
14-10-2008 Quyết định số 2793/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh khoản 3 Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. 
13-10-2008 Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định mức chi, việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
09-10-2008 Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu hoạt động dạy thêm, học thêm trong Nhà trường. 
Chuyển tới trang:  /10       Số văn bản mỗi trang: 
39,814,653 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner