Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-11-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đức Linh. 
25-11-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Đức Linh. 
11-09-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng. 
29-08-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Công trình công cộng. 
25-07-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Làng nghề huyện Đức Linh. 
23-05-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng. 
25-09-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Đức Linh giai đoạn 2007 - 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,816,376 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner