Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-11-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009. 
18-11-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hàm Tân. 
12-11-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ. 
16-10-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Công thương huyện Hàm Tân. 
16-10-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Hàm Tân. 
31-07-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý các cụm CN - TTCN huyện Hàm Tân. 
31-07-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề huyện Hàm Tân. 
01-07-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân. 
29-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Hàm Tân. 
31-12-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách huyện phân khai. 
31-12-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” và cơ chế “Một cửa liên thông” từ xã, thị trấn đến huyện. 
31-12-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Tân. 
10-09-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh Quyết định số 342/2006/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 của UBND huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Tân. 
30-08-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,816,478 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner