Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-10-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc quy định về mức, khung mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Tuy Phong. 
16-10-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua các phòng, ban trực thuộc huyện hàng năm. 
26-09-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh và thu phí sử dụng lề đường tại khu di tích lịch sử Cổ Thạch Tự, Bình Thạnh. 
05-09-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước huyện Tuy Phong. 
04-09-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc bãi bỏ Quyết định số 150/2002/QĐ-UBTP ngày 13/3/2002 của UBND huyện Tuy Phong về việc mức thu phí tham quan tại Khu du lịch chùa Cổ Thạch Bình Thạnh. 
30-06-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Đề án phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tuy Phong giai đoạn 2008 – 2010. 
11-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. 
09-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008. 
31-12-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách các xã, thị trấn năm 2008. 
15-10-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Tuy Phong đến năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,563,212 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner