Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-11-2008 Quyết định số 3068/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định giá trị tài sản dừng mua sắm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
29-10-2008 Quyết định số 2920/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định cấp, gia hạn, sử dụng và thu hồi giấy chứng nhận hộ nghèo; mẫu giấy chứng nhận hộ nghèo. 
08-07-2008 Quyết định số 1791/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp sản xuất nước đá Thạch Long, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. 
17-06-2008 Quyết định số 1611/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài. 
14-05-2008 Quyết định số 1293/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung chuẩn công nghệ ngành bảo quản thanh long vào Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
27-02-2008 Quyết định số 551/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện Hàm Tân đến năm 2020. 
31-12-2007 Quyết định số 3385/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm chế biến hải sản sạch Tân Phước, thị xã La Gi. 
17-12-2007 Quyết định số 3230/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm chế biến hải sản có mùi Tân Bình, thị xã La Gi. 
14-12-2007 Quyết định số 3207/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phú Quý, huyện Phú Quý. 
04-12-2007 Quyết định số 3097/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Minh, huyện Hàm Tân. 
27-11-2007 Quyết định số 3048/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định mức trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
23-11-2007 Quyết định số 3031/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. 
03-10-2007 Quyết định số 2574/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
27-09-2007 Quyết định số 2510/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 18/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,563,768 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner