Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 61 xuất bản ngày 20-09-2008: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-09-2008 Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định bổ sung số lượng cộng tác viên thực hiện dự án phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 04)
29-08-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Công trình công cộng. (trang 05)
15-08-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành kế hoạch phát triển ngành hải sản từ nay đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 06 đến trang 12)
21-08-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tánh Linh. (từ trang 13 đến trang 17)
27-08-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Tánh Linh. (từ trang 18 đến trang 24)
15-08-2008 Quyết định số 2140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về các đối tượng được cấp phát miễn phí Công báo do UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản. (từ trang 25 đến trang 28)
04-09-2008 Quyết định số 2335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. (từ trang 29 đến trang 41)
11-08-2008 Chỉ thị số 44/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc kiểm tra, chấn chỉnh tình hình tuyển sinh học sinh đầu cấp tiểu học và đầu cấp trung học cơ sở; tình hình thực hiện thu các khoản ngoài học phí tại các trường công lập. (từ trang 42 đến trang 44)
03-09-2008 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc kiểm tra, chấn chỉnh tình hình tuyển sinh học sinh đầu cấp tiểu học và đầu cấp trung học cơ sở; tình hình thực hiện thu các khoản ngoài học phí tại các trường công lập. (từ trang 45 đến trang 47)
44,430,974 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner