Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 14 xuất bản ngày 28-01-2008: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2007 Quyết định số 83/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đã hết hiệu lực pháp luật. (từ trang 03 đến trang 23)
31-12-2007 Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và căn cứ ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe ô tô, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 24 đến trang 28)
18-12-2007 Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về việc chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2008. (từ trang 29 đến trang 30)
18-12-2007 Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008. (từ trang 31 đến trang 32)
21-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về nhiệm vụ năm 2008. (từ trang 33 đến trang 41)
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. (từ trang 42 đến trang 43)
21-12-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước trên địa bàn thị xã La Gi. (từ trang 44 đến trang 45)
20-12-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc điều chỉnh danh mục và nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007, Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 31/8/2007 và Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 46 đến trang 49)
11-12-2007 Quyết định số 7223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn thành phố Phan Thiết. (từ trang 50 đến trang 51)
47,917,027 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner