Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2023

Các số Công báo đã xuất bản

Số 1+2  ngày 18-01
7 văn bản
 
Số 11  ngày 22-3
4 văn bản
 
Số 12  ngày 31-3
11 văn bản
 
Số 13  ngày 18-5
6 văn bản
 
Số 14+15  ngày 07-6
14 văn bản
 
Số 16+17  ngày 14-6
1 văn bản
 
Số 18+19  ngày 22-6
12 văn bản
 
Số 20  ngày 06-7
8 văn bản
 
Số 21+22  ngày 20-7
3 văn bản
 
Số 23+24  ngày 17-8
22 văn bản
 
Số 25+26  ngày 18-8
1 văn bản
 
Số 27+28  ngày 07-9
15 văn bản
 
Số 3+4  ngày 07-02
7 văn bản
 
Số 5+6  ngày 07-02
4 văn bản
 
Số 7+8  ngày 08-02
1 văn bản
 
Số 9+10  ngày 17-02
9 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

125 văn bản gồm 33 văn bản quy phạm pháp luật và 92 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2023
7 văn bản
 
Tháng 02-2023
21 văn bản
 
Tháng 3-2023
15 văn bản
 
Tháng 5-2023
6 văn bản
 
Tháng 6-2023
27 văn bản
 
Tháng 7-2023
11 văn bản
 
Tháng 8-2023
23 văn bản
 
Tháng 9-2023
15 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
75 văn bản
 
UBND tỉnh
42 văn bản
 
Chủ tịch UBND tỉnh
7 văn bản
 
Trung tâm Thông tin
1 văn bản
 
 
 
62,318,170 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner