Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 49 xuất bản ngày 08-09-2014: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-08-2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và tổ chức các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 05)
28-08-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp với các cơ quan, ban ngành trong việc quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 06 đến trang 28)
28-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 29 đến trang 33)
28-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương huyện Bắc Bình năm 2013. (từ trang 34 đến trang 35)
28-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng Đô thị Chợ Lầu giai đoạn đến năm 2025 - tầm nhìn đến năm 2030. (trang 36)
28-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu vực ven biển Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. (từ trang 37 đến trang 40)
20-08-2014 Quyết định số 2740/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 41 đến trang 42)
25-08-2014 Quyết định số 2828/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về phân công nhiệm vụ thực hiện quản lý đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 43 đến trang 50)
47,984,910 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner