Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Tháng 7-2021: 39 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-07-2021 Quyết định số 1880/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
26-07-2021 Quyết định số 1879/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 
17-07-2021 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp dọc sông La Ngà, xã Tân Hà, huyện Đức Linh . 
17-07-2021 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường N26 tại thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh . 
17-07-2021 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường từ thị trấn Tân Minh đi Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân . 
17-07-2021 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống kênh tiếp nước liên huyện phía Nam tỉnh Bình Thuận . 
17-07-2021 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kiên cố hóa Kênh chuyển nước Sông Dinh 3 - Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi . 
17-07-2021 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xử lý nước thải tập trung khu du lịch quốc gia Mũi Né, thành phố Phan Thiết . 
17-07-2021 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phân khai kế hoạch vốn năm 2021 nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 . 
17-07-2021 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương . 
16-07-2021 Quyết định số 1791/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
16-07-2021 Quyết định số 1790/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
16-07-2021 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
16-07-2021 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc thành lập các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 
16-07-2021 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh . 
16-07-2021 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
16-07-2021 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 
16-07-2021 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 
16-07-2021 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
16-07-2021 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,634,796 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner