Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 41 + 42 xuất bản ngày 03-10-2016: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-09-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 05)
16-09-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Thuận. (từ trang 06 đến trang 13)
19-09-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 14 đến trang 28)
19-09-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng Bình Thuận. (từ trang 29 đến trang 46)
21-09-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp, Chi cục thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó TrưởngPhòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 47 đến trang 54)
23-09-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 55 đến trang 57)
25-08-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. (từ trang 58 đến trang 65)
31-08-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Tánh Linh. (từ trang 66 đến trang 89)
09-09-2016 Quyết định số 2640/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu, đơn giá xây dựng các loại mặt đường và cống thoát nước thuộc Đề án tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 90 đến trang 98)
47,927,745 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner