Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 55 + 56 xuất bản ngày 07-11-2014: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-10-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định việc lập, giao kế hoạch thu chi, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 13)
24-10-2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 14 đến trang 29)
28-10-2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định vị trí cống đầu kênh của tổ chức hợp tác dùng nước trong các hệ thống công trình thủy lợi; phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 30 đến trang 37)
07-10-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phú Quý. (từ trang 38 đến trang 43)
23-10-2014 Quyết định số 3477/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014 - 2020. (từ trang 44 đến trang 50)
17-10-2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị Đức Tài giai đoạn 2013 - 2030. (từ trang 51 đến trang 60)
17-10-2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị Võ Xu giai đoạn 2013 - 2030. (từ trang 61 đến trang 72)
17-10-2014 Quyết định số 1450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành từ năm 2006 đến ngày 30/8/2014 hết hiệu lực thi hành. (từ trang 73 đến trang 74)
24-10-2014 Quyết định số 1482/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành từ năm 2006 - 2014. (từ trang 75 đến trang 99)
47,969,220 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner