Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 25-01-2012: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012. (từ trang 04 đến trang 08)
23-12-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã, thị trấn năm 2012. (từ trang 09 đến trang 14)
23-12-2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012. (từ trang 15 đến trang 33)
23-12-2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 nguồn vốn ngân sách tập trung huyện phân khai. (từ trang 34 đến trang 39)
23-12-2011 Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2012. (từ trang 40 đến trang 43)
23-12-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012. (từ trang 44 đến trang 47)
23-12-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Tánh Linh năm 2012. (từ trang 48 đến trang 50)
23-12-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2012. (từ trang 51 đến trang 53)
23-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2012. (từ trang 54 đến trang 56)
23-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn năm 2012. (từ trang 57 đến trang 60)
23-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch xây dựng chợ nông thôn các xã và phát triển các khu thương mại - dịch vụ tập trung trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2012. (từ trang 61 đến trang 63)
23-12-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012. (từ trang 64 đến trang 69)
23-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc tổ chức sản xuất lúa chất lượng cao năm 2012. (từ trang 70 đến trang 71)
23-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2012. (từ trang 72 đến trang 76)
23-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh phát triển nuôi thủy sản, cá nước ngọt năm 2012. (từ trang 77 đến trang 78)
23-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2012. (từ trang 79 đến trang 81)
23-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2012. (từ trang 82 đến trang 85)
05-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012. (từ trang 86 đến trang 95)
05-01-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. (từ trang 96 đến trang 99)
44,478,982 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner