Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 11-01-2016: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2015 Nghị quyết số 82/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2016. (từ trang 03 đến trang 08)
09-12-2015 Nghị quyết số 83/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016. (từ trang 09 đến trang 23)
14-12-2015 Nghị quyết số 84/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 của tỉnh Bình Thuận. (từ trang 24 đến trang 26)
14-12-2015 Nghị quyết số 85/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2016. (từ trang 27 đến trang 30)
14-12-2015 Nghị quyết số 86/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 31 đến trang 42)
14-12-2015 Nghị quyết số 87/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 101/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011- 2015. (từ trang 43 đến trang 45)
14-12-2015 Nghị quyết số 88/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và Danh mục các công trình cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thực hiện trong năm 2016. (từ trang 46 đến trang 65)
14-12-2015 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 của tỉnh Bình Thuận. (từ trang 66 đến trang 84)
14-12-2015 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016. (từ trang 85 đến trang 87)
14-12-2015 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2016. (từ trang 88 đến trang 89)
11-12-2015 Quyết định số 3570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Phan thiết. (từ trang 90 đến trang 91)
23-12-2015 Quyết định số 3687/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 - 2020”. (từ trang 92 đến trang 102)
39,767,854 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner