Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 03 xuất bản ngày 17-01-2008: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-10-2007 Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về quy trình quản lý, xử lý, xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 22)
01-10-2007 Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh Bình Thuận. (từ trang 23 đến trang 29)
11-09-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết. (từ trang 30 đến trang 35)
10-09-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh Quyết định số 342/2006/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 của UBND huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Tân. (từ trang 36 đến trang 38)
27-09-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường quản lý chất thải từ các tàu thuyền, các khu vực bến, bãi và ven biển trên địa bàn huyện Phú Quý. (từ trang 39 đến trang 41)
27-09-2007 Quyết định số 2510/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 18/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 42 đến trang 43)
03-10-2007 Quyết định số 2574/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. (từ trang 44 đến trang 51)
47,926,454 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner