Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 10 + 11 xuất bản ngày 10-01-2011: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011. (từ trang 03 đến trang 14)
21-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2011. (từ trang 15 đến trang 16)
21-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 17 đến trang 22)
22-12-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2011. (từ trang 23 đến trang 26)
22-12-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2011-2015. (từ trang 27 đến trang 28)
22-12-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011. (từ trang 29 đến trang 39)
20-12-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2011. (từ trang 40 đến trang 41)
20-12-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011. (từ trang 42 đến trang 52)
20-12-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2011. (từ trang 53 đến trang 56)
23-12-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2011. (từ trang 57 đến trang 71)
21-12-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc quy định định mức chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và cấp xã năm 2011. (từ trang 72 đến trang 75)
21-12-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 từ nguồn vốn tập trung tỉnh giao huyện phân khai. (từ trang 76 đến trang 77)
07-01-2011 Quyết định số 62/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ trong dịp Tết Tân Mão 2011 cho công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ thuộc UBND xã, phường, thị trấn và các đối tượng hưởng chính sách xã hội. (từ trang 78 đến trang 81)
21-12-2010 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2011. (từ trang 82 đến trang 83)
39,695,368 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner