Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 14 xuất bản ngày 25-08-2006: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 04)
10-07-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kinh tế & Ngân sách HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 05)
10-07-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 06)
21-07-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương tháng 12 năm 2005. (từ trang 07 đến trang 08)
21-07-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu xây dựng cơ bản huyện Hàm Tân năm 2006. (từ trang 09 đến trang 10)
21-07-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc thành lập thôn Suối Giêng thuộc xã Tân Đức của huyện Hàm Tân. (từ trang 11 đến trang 12)
21-07-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND huyện Hàm Tân khóa IX (nhiệm kỳ 2004 - 2009). (trang 13)
14-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thư ký kỳ họp HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 – 2009. (từ trang 14 đến trang 15)
14-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung các chức danh Trưởng, Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 – 2009. (từ trang 16 đến trang 17)
23-01-2006 Quyết định số 115/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Bản Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của phòng Hạ tầng - Kinh tế huyện Bắc Bình. (từ trang 18 đến trang 25)
13-07-2006 Quyết định số 614/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. (từ trang 26 đến trang 44)
25-07-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc điều chỉnh danh mục công trình, nguồn vốn và chủ đầu tư công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của UBND huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 45 đến trang 55)
29-03-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010 của huyện Phú Quý. (từ trang 56 đến trang 69)
15-02-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước và phát triển rừng trên địa bàn huyện Tánh Linh. (từ trang 70 đến trang 73)
04-08-2006 Quyết định đính chính số 04/QĐĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình quyết định đính chính Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2006. (trang 74)
04-08-2006 Quyết định đính chính số 05/QĐĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình quyết định đính chính Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề giai đoạn 2006 – 2010. (trang 75)
44,318,651 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner