Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 65 xuất bản ngày 15-10-2008: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-10-2008 Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm. (từ trang 03 đến trang 10)
04-09-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 11 đến trang 15)
04-09-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ. (từ trang 16 đến trang 20)
04-09-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý du lịch. (từ trang 21 đến trang 25)
25-09-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách huyện năm 2008. (từ trang 26 đến trang 35)
25-09-2008 Quyết định số 2569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 83/2003/QĐ-UBBT ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2003 – 2010. (từ trang 36 đến trang 37)
29-09-2008 Quyết định số 2585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc miễn học phí cho học sinh thuộc đối tượng hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường trung học phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 38 đến trang 39)
18-09-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013. (từ trang 40 đến trang 42)
18-09-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Tánh Linh. (từ trang 43 đến trang 45)
58,423,691 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner