Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 53 xuất bản ngày 15-10-2009: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-09-2009 Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định một số chế độ chi cho công tác tập trung, xử lý các đối tượng lang thang trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 05)
01-10-2009 Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 06 đến trang 11)
01-10-2009 Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận. (từ trang 12 đến trang 21)
30-09-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn thị xã La Gi. (từ trang 22 đến trang 23)
02-10-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Công thương huyện Đức Linh. (từ trang 24 đến trang 30)
30-09-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện. (từ trang 31 đến trang 38)
30-09-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Dự án huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 39 đến trang 43)
01-10-2009 Quyết định số 2815/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Nghị Đức, xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh. (từ trang 44 đến trang 46)
02-10-2009 Quyết định số 2425/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Nội quy tiếp công dân tại nơi tiếp công dân của HĐND và UBND huyện. (từ trang 47 đến trang 51)
47,941,803 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner