Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 53 xuất bản ngày 20-08-2008: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-07-2008 Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 10)
31-07-2008 Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 11 đến trang 13)
21-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Phan Rí Thành - huyện Bắc Bình (giai đoạn 2008 - 2028). (từ trang 14 đến trang 16)
21-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 17 đến trang 20)
24-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thị trấn Thuận Nam. (từ trang 21 đến trang 22)
24-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 23 đến trang 24)
24-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 25 đến trang 28)
11-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 29 đến trang 32)
11-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc thông qua quy hoạch phát triển giao thông - vận tải huyện Tánh Linh từ nay đến năm 2010 có định hướng đến năm 2020. (từ trang 33 đến trang 35)
16-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 36 đến trang 37)
24-07-2008 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân huyện Hàm Thuận Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2004 – 2009. (từ trang 38 đến trang 39)
11-07-2008 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007. (từ trang 40 đến trang 48)
44,315,570 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner