Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 46 + 47 xuất bản ngày 15-08-2014: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2014 Nghị quyết số 42/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2013. (từ trang 04 đến trang 05)
22-07-2014 Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu vực ven biển Tân Tiến - Tân Thuận, thị xã La Gi và huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. (từ trang 06 đến trang 09)
22-07-2014 Nghị quyết số 44/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 10 đến trang 13)
21-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương huyện Đức Linh năm 2013. (từ trang 14 đến trang 16)
31-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 của huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 17 đến trang 19)
31-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 20 đến trang 23)
24-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu vực ven biển Tân Tiến - Tân Thuận, thị xã La Gi và huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận. (từ trang 24 đến trang 25)
24-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2013. (từ trang 26 đến trang 27)
24-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 28 đến trang 31)
24-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 32 đến trang 34)
24-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013. (từ trang 35 đến trang 45)
24-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung trung tâm thị trấn Lạc Tánh giai đoạn 2014 - 2030, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. (từ trang 46 đến trang 54)
25-07-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy định chỉ giới xây dựng các tuyến đường hẻm, đường nội bộ trong khu dân cư trên địa bàn thị trấn Phú Long, Ma Lâm. (từ trang 55 đến trang 65)
31-07-2014 Quyết định số 2519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Võ Xu, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết. (từ trang 66 đến trang 82)
07-08-2014 Quyết định số 2600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thu hồi đất đã cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thi thuê để xây dựng khu du lịch Thanh Thi tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. (từ trang 83 đến trang 85)
30-07-2014 Quyết định số 2571/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Kế hoạch mở rộng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại tỉnh Bình Thuận. (từ trang 86 đến trang 97)
24-07-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 98)
24-07-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 99)
47,945,582 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner