Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 05-01-2012: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2012. (từ trang 03 đến trang 16)
14-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 17 đến trang 26)
14-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. (từ trang 27 đến trang 29)
14-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 30 đến trang 34)
14-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Quy hoạch phát triển Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. (từ trang 35 đến trang 45)
14-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Quy hoạch phát triển Ngành Y tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. (từ trang 46 đến trang 55)
22-12-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng. (từ trang 56 đến trang 77)
14-12-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2012. (từ trang 78 đến trang 95)
15-12-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2012. (từ trang 96 đến trang 97)
15-12-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2012. (từ trang 98 đến trang 99)
39,765,767 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner