Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 12-01-2012: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. (từ trang 04 đến trang 06)
30-12-2011 Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2012. (từ trang 07 đến trang 08)
22-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2012 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2012. (từ trang 09 đến trang 11)
23-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của thành phố năm 2012. (từ trang 12 đến trang 13)
23-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Chương trình giám sát năm 2012 của HĐND thành phố. (từ trang 14 đến trang 17)
23-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ năm 2012. (từ trang 18 đến trang 23)
30-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. (từ trang 24 đến trang 28)
30-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. (từ trang 29 đến trang 33)
30-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012. (từ trang 34 đến trang 41)
23-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2012. (từ trang 42 đến trang 43)
23-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình giảm nghèo của huyện Hàm Thuận Nam năm 2012. (từ trang 44 đến trang 46)
23-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về danh mục các công trình trọng điểm của huyện năm 2012. (trang 47)
23-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012. (từ trang 48 đến trang 59)
22-12-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2012. (từ trang 60 đến trang 65)
22-12-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012. (từ trang 66 đến trang 76)
22-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2012. (từ trang 77 đến trang 80)
22-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. (từ trang 81 đến trang 90)
22-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 91 đến trang 99)
39,564,978 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner