Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 10-2012: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-10-2012 Quyết định số 2049/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
15-10-2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về định mức tiêu hao nhiên liệu trong việc sử dụng xe ô tô công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
10-10-2012 Quyết định số 1988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đính chính một số nội dung tại Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
02-10-2012 Quyết định số 1937/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân cấp về đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận. 
27-09-2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh. 
27-09-2012 Chỉ thị số 33/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tăng cường công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
26-09-2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bình Thuận. 
26-09-2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định định mức chi hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
26-09-2012 Quyết định số 1894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 14/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy trình trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực môi trường theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
26-09-2012 Quyết định số 1892/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đính chính quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 01/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công khi tháo dỡ, di dời do ô nhiễm môi trường, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
26-09-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý đô thị thành phố Phan Thiết. 
17-09-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh các Trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh. 
17-09-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên trẻ em thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
05-09-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành quy trình lập và đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 
29-08-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,815,729 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner