Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 11-2012: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-11-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và sử dụng đường bộ trên đường bộ trên địa bàn huyện Phú Quý. 
09-11-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc điều chỉnh kinh phí đối với các đơn vị quản lý hành chính, sự nghiệp tại Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của UBND huyện. 
07-11-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Hàm Tân. 
07-11-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu ven biển Tân Thắng - Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 
06-11-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng. 
02-11-2012 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
01-11-2012 Quyết định số 2191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Bình Thuận. 
31-10-2012 Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về quy trình phối hợp, luân chuyển hồ sơ xác định và thu, nộp nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
30-10-2012 Quyết định số 2142/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất đối với Dự án đầu tư xây dựng cảng vận tải Phan Thiết (giai đoạn 2011 - 2015) để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án. 
30-10-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chứa bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Quý. 
29-10-2012 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với đất và tài sản trên đất do "Hạn chế khả năng sử dụng" thuộc hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
26-10-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 
25-10-2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
24-10-2012 Quyết định số 2092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đính chính Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
23-10-2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
23-10-2012 Quyết định số 3380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011. 
18-10-2012 Quyết định số 2055/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Chương trình phát triển các sản phẩm lợi thế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. 
18-10-2012 Quyết định số 2054/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ (đợt 1). 
17-10-2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế quản lý các hoạt động trong Khu bảo tồn biển Hòn Cau, tỉnh Bình Thuận. 
17-10-2012 Quyết định số 2045/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,815,801 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner