Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 12-2012: 33 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2012 Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận. 
21-12-2012 Công văn số 3239/SGTVT-HTGT của Sở Giao thông vận tải về việc Đăng tin công bố danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án cảng vận tải Phan Thiết (lần 2). 
19-12-2012 Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận. 
19-12-2012 Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2013. 
17-12-2012 Quyết định số 2547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê hoạch Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. 
13-12-2012 Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
10-12-2012 Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định các vấn đề liên quan đến quản lý xây dựng các dự án đầu tư khu du lịch ven biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
07-12-2012 Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức thu và quản lý, sử dụng Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
07-12-2012 Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 
07-12-2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
07-12-2012 Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đặt tên đường trên địa bàn huyện Phú Quý và tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Tân Nghĩa - huyện Hàm Tân. 
07-12-2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2013. 
07-12-2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2013. 
07-12-2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2013. 
07-12-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2013. 
07-12-2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 của tỉnh Bình Thuận. 
07-12-2012 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2013. 
07-12-2012 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013. 
07-12-2012 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Bình Thuận. 
06-12-2012 Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về phương thức đầu tư xây dựng chợ mới, nâng cấp, cải tạo chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,565,829 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner