Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 7-2012: 38 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2012 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
18-07-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
18-07-2012 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. 
16-07-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận. 
16-07-2012 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ. 
13-07-2012 Nghị quyết đính chính số 04/NQĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết nghi quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 26/6/2012 của HĐND thành phố Phan Thiết. 
10-07-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng. 
06-07-2012 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
06-07-2012 Quyết định số 1308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
03-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. 
03-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai. 
03-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán điều chỉnh bổ sung thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012. 
03-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2011. 
02-07-2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 
02-07-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận. 
02-07-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2025. 
02-07-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu (2011 - 2015) của tỉnh Bình Thuận. 
02-07-2012 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
02-07-2012 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
02-07-2012 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,815,714 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner