Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 8-2012: 33 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-08-2012 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác bảo đảm môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
10-08-2012 Quyết định số 861/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2011. 
09-08-2012 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2012 - 2013. 
08-08-2012 Thông báo số 1320/TB-SCT của Sở công thương công bố nội dung "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020 ". 
01-08-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận banh hành Quy định về chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công khi tháo dỡ, di dời do ô nhiễm môi trường, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
01-08-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cơ chế thưởng thu vượt dự toán ngân sách Nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố. 
01-08-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế "Một cửa" và "Một cửa liên thông" từ xã, thị trấn đến huyện, tỉnh trên địa bàn huyện Hàm Tân. 
01-08-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế "Một cửa" và "Một cửa liên thông" từ xã, thị trấn đến huyện, tỉnh trên địa bàn huyện Hàm Tân. 
31-07-2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
31-07-2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của UBND tỉnh về đăng ký cam kết thực hiện dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
31-07-2012 Quyết định số 1464/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình chỉnh trang, đầu tư nâng cấp, di dời, giải tỏa cửa hàng xăng dầu theo Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, xét đến 2025. 
27-07-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã và Giấy chứng nhận đủ điều kiện, Giấy phép kinh doanh đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh. 
20-07-2012 Quyết định số 1404/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 - 2013. 
20-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2011. 
20-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2012. 
19-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2011. 
19-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 
19-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Thuận Bắc đến năm 2030. 
19-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2012 và định hướng đến năm 2020. 
19-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,815,553 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner