Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 9-2012: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-09-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
10-09-2012 Quyết định số 1771/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam của tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. 
10-09-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thị xã La Gi. 
31-08-2012 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-08-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2011. 
22-08-2012 Chỉ thị số 31/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi sử dụng chất nổ, chất độc và xung điện để khai thác thủy sản. 
22-08-2012 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự". 
21-08-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 20/02/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý. 
01-08-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua các cơ quan, phòng ban thuộc huyện hàng năm của Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của UBND huyện Tuy Phong. 
31-07-2012 Quyết định số 2208/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế sử dụng trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân. 
30-07-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,815,411 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner