Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2012

Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-11-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và sử dụng đường bộ trên đường bộ trên địa bàn huyện Phú Quý. 
30-10-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chứa bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Quý. 
21-08-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 20/02/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý. 
18-07-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai. 
04-06-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc quy định tải trọng, tốc độ và phân luồng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Phú Quý. 
04-06-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định đối tượng được Nhà nước giao đất ở trên địa bàn huyện Phú Quý. 
22-05-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc nghiêm cấm khai thác đất, cát, đá san hô (đá gạo) tại địa phương để đúc đá táp lô. 
17-04-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý. 
04-04-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Phú Quý. 
06-02-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012. 
02-02-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo huyện Phú Quý giai đoạn 2011-2015. 
27-12-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 từ nguồn vốn tập trung tỉnh giao huyện phân khai. 
26-12-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc gaio dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý. 
26-12-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc quy định về định mức phân bổ chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và cấp xã năm 2012. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,565,267 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner