Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2012

Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-11-2012 Quyết định số 4517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân của HĐND và UBND huyện Tánh Linh. 
09-11-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc điều chỉnh kinh phí đối với các đơn vị quản lý hành chính, sự nghiệp tại Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của UBND huyện. 
23-10-2012 Quyết định số 3380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011. 
17-05-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn huyện Tánh Linh. 
20-02-2012 Quyết định số 300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012. 
17-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2012. 
28-12-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc phân bổ giao định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức chi ngân sách xã, thị trấn năm 2012. 
28-12-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giaoi dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2012. 
21-11-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của UBND huyện Tánh Linh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,565,364 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner