Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2012

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-12-2012 Quyết định số 2422/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục các dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2013-2015 của tỉnh Bình Thuận. 
26-11-2012 Quyết định số 2362/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch Sản xuất và Chế biến muối tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. 
30-10-2012 Quyết định số 2142/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất đối với Dự án đầu tư xây dựng cảng vận tải Phan Thiết (giai đoạn 2011 - 2015) để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án. 
18-10-2012 Quyết định số 2054/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ (đợt 1). 
17-10-2012 Quyết định số 2049/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
17-10-2012 Quyết định số 2038/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt chiến lược phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. 
02-10-2012 Quyết định số 1937/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân cấp về đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận. 
27-09-2012 Chỉ thị số 33/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tăng cường công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
22-08-2012 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự". 
13-08-2012 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác bảo đảm môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
09-08-2012 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2012 - 2013. 
31-07-2012 Quyết định số 1464/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình chỉnh trang, đầu tư nâng cấp, di dời, giải tỏa cửa hàng xăng dầu theo Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, xét đến 2025. 
20-07-2012 Quyết định số 1404/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 - 2013. 
19-07-2012 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
18-07-2012 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. 
16-07-2012 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ. 
06-07-2012 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
21-05-2012 Quyết định số 967/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Lực lượng thanh niên xung kích thành phố Phan Thiết. 
21-05-2012 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
09-05-2012 Quyết định số 877/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành "Quy chế liên kết, phối hợp các phòng kiểm nghiệm, thử nghiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận". 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,649,000 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner