Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2012

Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-08-2012 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
13-07-2012 Nghị quyết đính chính số 04/NQĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết nghi quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 26/6/2012 của HĐND thành phố Phan Thiết. 
26-06-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2012. 
26-06-2012 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách thành phố năm 2011. 
26-06-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về bổ sung ngân sách để đầu tư phát triển năm 2012 từ nguồn quỹ đất còn tồn các năm trước. 
26-06-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2012. 
26-06-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2011. 
23-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ năm 2012. 
23-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Chương trình giám sát năm 2012 của HĐND thành phố. 
23-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của thành phố năm 2012. 
22-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2012 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2012. 
31-10-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Phan Thiết giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn đến năm 2025. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,815,455 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner