Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2012

Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình ban hành: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2011. 
16-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 
26-12-2011 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2012. 
26-12-2011 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2012. 
26-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015. 
26-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 
26-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện. 
26-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2012. 
26-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc sửa đổi, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Bắc Bình giai đoạn 2011 - 2015. 
26-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012. 
26-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,647,500 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner