Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 17 xuất bản ngày 15-07-2021: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-07-2021 Quyết định số 1725/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2021 – 2026. (từ trang 17 đến trang 19)
09-07-2021 Quyết định số 1726/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân, nhiệm kỳ 2021 – 2026. (từ trang 19 đến trang 20)
14-07-2021 Quyết định số 1768/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, nhiệm kỳ 2021 – 2026. (trang 38)
09-07-2021 Quyết định số 1723/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2021 – 2026. (từ trang 14 đến trang 16)
09-07-2021 Quyết định số 1724/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (từ trang 16 đến trang 17)
12-07-2021 Quyết định số 1740/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2021 – 2026. (từ trang 35 đến trang 37)
11-06-2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phân cấp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực An toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh . (từ trang 03 đến trang 05)
09-07-2021 Quyết định số 1722/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . (từ trang 13 đến trang 14)
14-07-2021 Quyết định số 1767/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (từ trang 37 đến trang 38)
16-06-2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh . (từ trang 05 đến trang 13)
12-07-2021 Quyết định số 1739/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2021 – 2026. (từ trang 34 đến trang 35)
09-07-2021 Quyết định số 1732/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 22 đến trang 34)
09-07-2021 Quyết định số 1727/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (từ trang 20 đến trang 22)
48,859,962 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner