Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 16 xuất bản ngày 25-05-2021: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-05-2021 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, thị xã La Gi. (từ trang 37 đến trang 40)
11-05-2021 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 32 đến trang 33)
11-05-2021 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Giai đoạn 2 Dự án Hồ chứa nước Sông Lũy, huyện Bắc Bình . (từ trang 35 đến trang 37)
18-05-2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 05 đến trang 32)
11-05-2021 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kênh chính Bắc hồ Sông Quao, huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình. (từ trang 33 đến trang 35)
11-05-2021 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu Văn Thánh, thành phố Phan Thiết. (trang 41)
11-05-2021 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về bổ sung danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2021. (từ trang 40 đến trang 41)
11-05-2021 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh . (từ trang 03 đến trang 05)
47,918,606 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner