Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2011

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 01-01
11 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 01-01
8 văn bản
 
Số 05  ngày 05-01
8 văn bản
 
Số 06  ngày 06-01
10 văn bản
 
Số 07  ngày 07-01
9 văn bản
 
Số 08 + 09  ngày 08-01
3 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 10-01
14 văn bản
 
Số 12  ngày 12-01
7 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 25-01
12 văn bản
 
Số 15  ngày 30-01
8 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 01-02
8 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 25-02
6 văn bản
 
Số 20  ngày 01-3
5 văn bản
 
Số 21  ngày 25-3
7 văn bản
 
Số 22  ngày 01-4
7 văn bản
 
Số 23  ngày 20-4
6 văn bản
 
Số 24  ngày 01-5
7 văn bản
 
Số 25  ngày 20-5
5 văn bản
 
Số 26  ngày 15-6
5 văn bản
 
Số 27  ngày 01-7
4 văn bản
 
Số 28  ngày 10-7
15 văn bản
 
Số 29  ngày 15-7
14 văn bản
 
Số 30  ngày 20-7
3 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 01-8
13 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 15-8
8 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 25-8
12 văn bản
 
Số 37  ngày 30-8
10 văn bản
 
Số 38  ngày 05-9
8 văn bản
 
Số 39  ngày 20-9
3 văn bản
 
Số 40  ngày 30-9
3 văn bản
 
Số 41  ngày 10-10
4 văn bản
 
Số 42  ngày 15-10
3 văn bản
 
Số 43  ngày 01-11
3 văn bản
 
Số 44  ngày 10-11
3 văn bản
 
Số 45  ngày 15-11
4 văn bản
 
Số 46 + 47  ngày 25-11
7 văn bản
 
Số 48 + 49  ngày 01-12
5 văn bản
 
Số 50  ngày 20-12
8 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

274 văn bản gồm 203 văn bản quy phạm pháp luật và 71 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2011
90 văn bản
 
Tháng 02-2011
14 văn bản
 
Tháng 3-2011
12 văn bản
 
Tháng 4-2011
13 văn bản
 
Tháng 5-2011
12 văn bản
 
Tháng 6-2011
5 văn bản
 
Tháng 7-2011
36 văn bản
 
Tháng 8-2011
43 văn bản
 
Tháng 9-2011
14 văn bản
 
Tháng 10-2011
7 văn bản
 
Tháng 11-2011
16 văn bản
 
Tháng 12-2011
12 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
29 văn bản
 
UBND tỉnh
54 văn bản
 
Chủ tịch UBND tỉnh
12 văn bản
 
HĐND thành phố Phan Thiết
16 văn bản
 
HĐND thị xã La Gi
8 văn bản
 
HĐND huyện Bắc Bình
8 văn bản
 
HĐND huyện Đức Linh
9 văn bản
 
HĐND huyện Hàm Tân
3 văn bản
 
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
7 văn bản
 
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
7 văn bản
 
HĐND huyện Phú Quý
10 văn bản
 
HĐND huyện Tánh Linh
8 văn bản
 
HĐND huyện Tuy Phong
15 văn bản
 
UBND thành phố Phan Thiết
8 văn bản
 
UBND thị xã La Gi
1 văn bản
 
UBND huyện Bắc Bình
6 văn bản
 
UBND huyện Đức Linh
7 văn bản
 
UBND huyện Hàm Tân
9 văn bản
 
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
3 văn bản
 
UBND huyện Hàm Thuận Nam
10 văn bản
 
UBND huyện Phú Quý
12 văn bản
 
UBND huyện Tánh Linh
21 văn bản
 
UBND huyện Tuy Phong
5 văn bản
 
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
2 văn bản
 
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
1 văn bản
 
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
2 văn bản
 
Trung tâm Công báo
1 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Đất đai - Xây dựng
2 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
1 văn bản
 
 
 
62,280,932 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner