Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2016

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 07-01
13 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 11-01
12 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 12-01
1 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 13-01
8 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 15-01
18 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 18-01
7 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 20-01
15 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 28-01
11 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 04-02
14 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 19-02
6 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 29-02
10 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 03-3
12 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 15-3
10 văn bản
 
Số 27  ngày 01-4
3 văn bản
 
Số 28  ngày 26-4
9 văn bản
 
Số 29  ngày 17-5
3 văn bản
 
Số 30  ngày 10-6
6 văn bản
 
Số 31  ngày 05-7
7 văn bản
 
Số 32  ngày 22-7
12 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 02-8
8 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 12-8
17 văn bản
 
Số 37  ngày 26-8
10 văn bản
 
Số 38 + 39  ngày 09-9
13 văn bản
 
Số 40  ngày 20-9
5 văn bản
 
Số 41 + 42  ngày 03-10
9 văn bản
 
Số 43  ngày 25-10
4 văn bản
 
Số 44  ngày 07-11
2 văn bản
 
Số 45  ngày 14-11
3 văn bản
 
Số 46  ngày 01-12
7 văn bản
 
Số 47  ngày 19-12
5 văn bản
 
Số 48  ngày 22-12
5 văn bản
 
Số 49 + 50  ngày 28-12
16 văn bản
 
Số 51 + 52  ngày 30-12
2 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

282 văn bản gồm 209 văn bản quy phạm pháp luật và 73 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2016
84 văn bản
 
Tháng 02-2016
30 văn bản
 
Tháng 3-2016
22 văn bản
 
Tháng 4-2016
12 văn bản
 
Tháng 5-2016
3 văn bản
 
Tháng 6-2016
6 văn bản
 
Tháng 7-2016
19 văn bản
 
Tháng 8-2016
35 văn bản
 
Tháng 9-2016
18 văn bản
 
Tháng 10-2016
13 văn bản
 
Tháng 11-2016
5 văn bản
 
Tháng 12-2016
35 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
50 văn bản
 
UBND tỉnh
66 văn bản
 
Chủ tịch UBND tỉnh
11 văn bản
 
HĐND thành phố Phan Thiết
9 văn bản
 
HĐND thị xã La Gi
8 văn bản
 
HĐND huyện Bắc Bình
5 văn bản
 
HĐND huyện Đức Linh
9 văn bản
 
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
5 văn bản
 
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
22 văn bản
 
HĐND huyện Phú Quý
7 văn bản
 
HĐND huyện Tánh Linh
20 văn bản
 
HĐND huyện Tuy Phong
8 văn bản
 
UBND thành phố Phan Thiết
4 văn bản
 
UBND thị xã La Gi
4 văn bản
 
UBND huyện Bắc Bình
1 văn bản
 
UBND huyện Đức Linh
3 văn bản
 
UBND huyện Hàm Tân
1 văn bản
 
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
3 văn bản
 
UBND huyện Hàm Thuận Nam
7 văn bản
 
UBND huyện Phú Quý
9 văn bản
 
UBND huyện Tánh Linh
11 văn bản
 
UBND huyện Tuy Phong
11 văn bản
 
Chủ tich UBND thị xã La Gi
2 văn bản
 
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
3 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
1 văn bản
 
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
1 văn bản
 
Trung tâm Thông tin
1 văn bản
 
 
62,558,935 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner