Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 15 xuất bản ngày 29-01-2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2007 Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh - huyện và nguồn vốn hỗ trợ đầu tư y tế từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2007. (từ trang 03 đến trang 06)
31-12-2007 Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân phối, quản lý và sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 07 đến trang 14)
18-12-2007 Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về Chương trình giám sát của HĐND thị xã La Gi năm 2008. (từ trang 15 đến trang 16)
18-12-2007 Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã La Gi giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 17 đến trang 21)
28-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách huyện phân khai năm 2008. (từ trang 22 đến trang 25)
19-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 26 đến trang 27)
19-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008. (từ trang 28 đến trang 29)
24-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008. (từ trang 30 đến trang 31)
19-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 32 đến trang 42)
19-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2008. (từ trang 43 đến trang 44)
17-12-2007 Quyết định số 3230/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm chế biến hải sản có mùi Tân Bình, thị xã La Gi. (từ trang 45 đến trang 47)
31-12-2007 Quyết định số 3385/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm chế biến hải sản sạch Tân Phước, thị xã La Gi. (từ trang 48 đến trang 50)
24-12-2007 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2008. (từ trang 51 đến trang 52)
44,311,990 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner