Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 48 xuất bản ngày 05-07-2008: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-06-2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 12)
06-06-2008 Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 13 đến trang 22)
09-06-2008 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2008. (từ trang 23 đến trang 25)
19-06-2008 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. (từ trang 26 đến trang 32)
20-06-2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 33 đến trang 39)
19-06-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy định về quy trình xét, công nhận sáng kiến thuộc huyện Bắc Bình. (từ trang 40 đến trang 44)
17-06-2008 Quyết định số 1611/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài. (từ trang 45 đến trang 46)
02-06-2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. (từ trang 47 đến trang 49)
03-06-2008 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước. (từ trang 50 đến trang 51)
17-06-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2008 cho phường Phước Hội và xã Tân Bình. (từ trang 52 đến trang 55)
48,860,444 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner