Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 12+13 xuất bản ngày 19-04-2021: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-03-2021 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 . (từ trang 36 đến trang 37)
31-03-2021 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh - chuyên ngành tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. (từ trang 39 đến trang 42)
01-04-2021 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Doanh trại Tiểu đoàn Bộ binh 1 thuộc Trung đoàn Bộ binh 812 (giai đoạn 1) . (từ trang 50 đến trang 52)
01-04-2021 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khối nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy và chỉnh trang một số hạng mục Trụ sở Tỉnh ủy . (từ trang 46 đến trang 48)
01-04-2021 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng doanh trại bảo đảm huấn luyện lực lượng quân nhân dự bị, kết hợp bố trí cho nhân dân ăn ở tập trung trong phòng chống bão, thảm họa thiên tai, dịch bệnh (giai đoạn 1) . (từ trang 52 đến trang 54)
14-04-2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. (từ trang 32 đến trang 35)
01-04-2021 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức chi và thời gian được hưởng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng. (từ trang 04 đến trang 14)
01-04-2021 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường bắn cấp 2 và bể bơi huấn luyện Lực lượng vũ trang tỉnh . (từ trang 54 đến trang 56)
01-04-2021 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đường Đông Hà - Gia Huynh, huyện Đức Linh. (từ trang 42 đến trang 44)
01-04-2021 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp 08 tuyến đường nội thị, thị xã La G. (từ trang 56 đến trang 58)
01-04-2021 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trường học trên địa bàn tỉnh (Đợt tháng 3/2021) . (từ trang 58 đến trang 64)
07-04-2021 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 14 đến trang 32)
01-04-2021 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường Hàm Kiệm đi Tiến Thành (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường ĐT.719B) . (từ trang 44 đến trang 46)
31-03-2021 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (từ trang 35 đến trang 36)
01-04-2021 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Phú Quý . (từ trang 48 đến trang 50)
31-03-2021 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (từ trang 38 đến trang 39)
31-03-2021 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . (từ trang 37 đến trang 38)
14-04-2021 Quyết định số 921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tuy Phong . (trang 64)
47,934,460 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner