Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 38 xuất bản ngày 10-07-2012: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-06-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 08)
29-06-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh. (từ trang 09 đến trang 13)
29-06-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 14 đến trang 18)
21-06-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân. (từ trang 19 đến trang 30)
04-06-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc quy định tải trọng, tốc độ và phân luồng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Phú Quý. (từ trang 31 đến trang 37)
29-06-2012 Quyết định số 1261/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2017. (từ trang 38 đến trang 50)
44,134,835 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner