Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 50 xuất bản ngày 20-12-2011: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-11-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Tuy Phong giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 03 đến trang 07)
14-11-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và hoạt động nghĩa trang huyện Phú Quý. (từ trang 08 đến trang 17)
07-11-2011 Quyết định số 2383/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. (từ trang 18 đến trang 34)
23-11-2011 Quyết định số 2543/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về điều kiện hoạt động cơ sở thể thao các môn bóng đá sân cỏ nhân tạo, mô tô địa hình, các môn thể thao dưới nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 35 đến trang 43)
17-11-2011 Quyết định đính chính số 5572/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh quyết định đính chính Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND huyện Tánh Linh nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 44 đến trang 45)
16-11-2011 Quyết định đính chính số 3568/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. (trang 46)
04-01-2011 Quyết định đính chính số 1380/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của UBND huyện Phú Quý về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Phú Quý nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 47 đến trang 48)
15-08-2011 Quyết định số 1864/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010. (từ trang 49 đến trang 53)
44,311,185 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner