Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-08-2022 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phân cấp việc lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh . 
22-07-2022 Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022 . 
14-07-2022 Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận . 
29-06-2022 Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
29-06-2022 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ) do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý trên địa bàn tỉnh . 
29-06-2022 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quýt toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quýt toán theo niên độ) do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh . 
27-06-2022 Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bình Thuận . 
01-06-2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận . 
24-05-2022 Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận . 
24-05-2022 Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tuyển dụng và quản lý người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 
23-05-2022 Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
27-04-2022 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận. 
13-04-2022 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh . 
08-04-2022 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận . 
18-03-2022 Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
10-02-2022 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận . 
07-02-2022 Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận . 
25-01-2022 Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
20-01-2022 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định xử lý kỷ luật đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
18-01-2022 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh . 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
50,318,553 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner