Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 02-01-2012: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 05)
14-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010 của tỉnh Bình Thuận. (từ trang 06 đến trang 08)
14-12-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2012. (từ trang 09 đến trang 10)
14-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2012. (từ trang 11 đến trang 19)
14-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. (từ trang 20 đến trang 22)
14-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2012. (từ trang 23 đến trang 26)
09-12-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 27 đến trang 35)
19-12-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 36 đến trang 41)
21-11-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng. (từ trang 42 đến trang 62)
08-12-2011 Quyết định số 2641/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. (từ trang 63 đến trang 99)
43,951,619 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner