Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 07-01-2012: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. (từ trang 04 đến trang 06)
14-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 07 đến trang 10)
15-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận phân vạch lại tuyến địa giới hành chính để điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên của xã Phan Lâm cho xã Phan Sơn thuộc huyện Bắc Bình. (từ trang 11 đến trang 12)
15-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. (từ trang 13 đến trang 19)
23-12-2011 Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy định thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu, lưu chiểu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500; 1/1.000; 1/2.000 và 1/5.000 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 20 đến trang 53)
22-12-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2012. (từ trang 54 đến trang 55)
22-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012. (từ trang 56 đến trang 69)
22-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2012. (từ trang 70 đến trang 73)
22-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015. (từ trang 74 đến trang 77)
22-12-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2012. (từ trang 78 đến trang 79)
22-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. (từ trang 80 đến trang 84)
15-12-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 85 đến trang 89)
26-12-2011 Quyết định số 2785/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ nhân dịp Tết Nhâm Thìn năm 2012 cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ thuộc UBND xã, phường, thị trấn và các đối tượng chính sách. (từ trang 90 đến trang 94)
23-12-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2012. (từ trang 95 đến trang 96)
22-12-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2012. (từ trang 97 đến trang 99)
44,341,094 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner