Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 20 xuất bản ngày 31-08-2021: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-08-2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. (từ trang 33 đến trang 47)
17-08-2021 Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định về chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố và số lượng, chế độ đối với người tham gia công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh . (từ trang 07 đến trang 11)
17-08-2021 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hoàn chỉnh khu tưới hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận . (trang 54)
18-08-2021 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 11 đến trang 13)
17-08-2021 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết . (từ trang 47 đến trang 49)
17-08-2021 Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 07)
17-08-2021 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án . (từ trang 49 đến trang 51)
17-08-2021 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hoàn chỉnh hệ thống kênh hồ chứa nước Sông Móng, huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 51 đến trang 54)
18-08-2021 Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh đang tập trung tập huấn, thi đấu . (từ trang 13 đến trang 16)
18-08-2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp pháp dành cho tỉnh Bình Thuận. (từ trang 16 đến trang 33)
47,941,355 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner