Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 21 xuất bản ngày 30-09-2006: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-08-2006 Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh tên dự án thuộc kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục và Đào tạo năm 2006 theo Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh. (từ trang 03 đến trang 04)
31-08-2006 Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ một số phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 64/2004/QĐ-UBBT ngày 24/8/2004 của UBND tỉnh. (từ trang 05 đến trang 06)
01-09-2006 Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý trật tự an toàn giao thông đường thủy tại Cảng Phú Quý, Cảng Vận tải Phan Thiết và Cảng Cá Phan Thiết. (từ trang 07 đến trang 19)
05-06-2006 Quyết định số 711/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân thị xã La Gi. (từ trang 20 đến trang 41)
24-08-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Tánh Linh đến năm 2010. (từ trang 42 đến trang 53)
28-08-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Tuy Phong. (từ trang 54 đến trang 80)
44,283,781 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner